Pontum AB och Hop Notch Brewing i ett klimatsmart samarbete

I april 2024 installerade Pontum sin första anläggning för CO2-återvinning hos Waxholms bryggeri i Stockholms skärgård. Anläggningen är den första i sitt slag som för att återvinna fermenteringsgas lämplig för mikrobryggerier.

Koldioxidåtervinning har länge varit ett hett tema bl.a. i ölbranchen, men kommersiellt möjligt bara för större bryggerier, då kostnaden redan för små CO2-återvinningssystem har börjat på ca 1 miljon. Pontums lösning är riktad specifikt till mikrobryggerier. Det är en effektiv och enkel lösning som tar upp lite plats och som förhoppningsvis snabbt kommer att bli populär inom bryggeribranschen, både för dess värde för bryggeriernas ekonomi och för våra gemensamma miljömål.

När öl fermenteras produceras koldioxid naturligt, men trots det kommer kolsyran i alldeles för många svenska öl inte från ölets egen koldioxid. . Gasen från ölfermenteringen släpps ut i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Senare köps koldioxid in från gasleverantörer och, förutom att det kostar pengar, så krävs planering, logistik och miljöbelastande transporter.

Alltså inte speciellt kostnadseffektivt för bryggerier att slösa sin egen gas på detta sätt, för att sedan köpa in ny. Och, även om så inte har varit fallet än, vet man aldrig när en leverantör kan sluta leverera i den kvantitet eller för det pris man vill ha. Det har varit ett problem i till exempel både Europa och USA, där fler och fler bryggerier nu undersöker möjligheterna att återvinna gasen direkt från ölet. Problemet de stöter på är att anläggningarna är alldeles för dyra och tar för mycket plats.