Att mäta O2 och CO2-halter

Det viktigaste vid ölpacketering, vare sig flask-, fat- eller burktappning, är att hålla ölets kvalitet intakt med önskad karboniseringsgrad och smakstabilitet. Ölets smak och utseende påverkas av hur mycket kolsyra (CO2) som är löst i drycken. Jämn och konsekvent kolsyrenivå är ett viktigt kännetecken av prokuktkvalitet, särskillt i mindre förpakningar. Syre, å andra sidan, ska inte finnas där. Det orsakar oxidering och förstör dryckens smak.

Vi erbjuder instrument för att hålla koll på nivåer av löst CO2 och O2, både i tankar och små förpackningar.